Bibliografia

 1. Paweł Karczmarek, Łukasz Gałka, Michał Dolecki, Witold Pedrycz, Dariusz Czerwinski, Adam Kiersztyn, Rafał Stęgierski, „Enhanced Tree-Based Anomaly Detection”, IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 2022.
 2. Waldemar Suszyński, Małgorzata Charytanowicz, Wojciech Rosa, Leopold Koczan, Rafał Stęgierski, „Detection of fillers in the speech by people who stutter”, Applied Computer Science, vol. 17, nr 4, s. 45-54, 2021.
 3. Małgorzata. Charytanowicz, Elżbieta Miłosz, Waldemar Suszyński, Rafał Stęgierski, Edyta Łukasik (2021), „Internet of Things as a Challenge for Higher Education”, 15th International Technology, Education and Development Conference, INTED2021 Proceedings, pp. 5120-5129.
 4. Waldemar Suszyński, Rafał Stęgierski, Karol Kuczyński (2020), „Remote access to a hardware and software teaching laboratory: a case study”, Computational Intelligence Information Technology and Systems Research, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2020.
 5. Waldemar Suszyński, Rafał Stęgierski, Karol Kuczyński (2018), “Remote access to networking laboratory – problems and solution proposals”, Computational Intelligence and Granular Computing for Computer Vision and Image Understanding, Lublin
 6. Karol Kuczyński, Rafał Stęgierski, Waldemar Suszyński (2016), „Optymalizacja systemu zdalnego dostępu do laboratorium sieciowego”, Lubelskie Dni Nauki i Biznesu WD 2016
 7. Rafał Stęgierski, Krzysztof Dmitruk (2016), „Sterowanie humanoidalnym robotem z wykorzystaniem przechwytywania ruchu”, Lubelskie Dni Nauki i Biznesu WD 2016
 8. Karol Kuczyński, Rafał Stęgierski, Waldemar Suszyński, Michael Pellerin (2015), „Versatile Remote Access Environment for Computer Networking Laboratory”, Image Processing and Communications Challenges 6, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 313, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1st Edition, pp. 293-300
 9. Rafał Stęgierski, Krzysztof Dmitruk (2014), „Motion Capture Based Wizard of Oz Technique for Humanoid Robot”, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 95, International Journal of Computer, Information, Systems and Control Engineering, 8(11), pp. 1842-1845
 10. Rafał Stęgierski, Krzysztof Dmitruk (2014), „Motion Capture Based Wizard of Oz Technique for Humanoid Robot”, International Science Index Vol:8 No: 11 Part X, 2014, International Scholarly and Scientific Research and Innovation, pp. 631-634
 11. Rafał Stęgierski, Karol Kuczyński (2014), „The Perception of Humanoid Robot by Human”, Image Processing and Communications Challenges 5, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 233, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1st Edition, pp. 65-72
 12. Karol Kuczyński, Rafał Stęgierski (2014), „Problems of Infrared and Visible-Light Images Automatic Registration”, Image Processing and Communications Challenges 5, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 233, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1st Edition, pp. 125-132
 13. Karol Kuczyński, Maciej Siczek, Rafał Stegierski (2013), „Image Registration Tuning for DCE-MRI Breast Imaging”, Image Processing and Communications Challenges 4, Advances in Intelligent and Soft Computing vol. 184, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1st Edition, pp. 39-46
 14. Rafał Stegierski, Karol Kuczyński (2013), „Emulation of the Double-X Cinematography Negative Film”, Image Processing and Communications Challenges 4, Advances in Intelligent and Soft Computing vol. 184, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1st Edition, pp. 135-142
 15. Karol Kuczyński, Maciej Siczek, Rafał Stęgierski, Paweł Mikołajczak (2012), „A Framework for Automated Registration of DCE-MRI Breast Image”, International Journal of Information Systems and Computer Sciences, Vol. 1., No. 1, pp. 22-26
 16. Karol Kuczyński, Maciej Siczek, Rafał Stęgierski, Paweł Mikołajczak (2012), „A Framework for Automated Registration of DCE-MRI Breast Image”, Proceedings of International Conference on Advanced Computing, Engineering and Technology (ICACET 2012), Kuala Lumpur, Malaysia
 17. Rafal Stegierski, Pawel Mikolajczak, Karol Kuczynski (2012), „Rapid Craniofacial Forensic and Archeology Recontruction”, International Conference on Information Communication Technologies in Health Proceedings, Samos, 12-14 July 2012
 18. Karol Kuczyński, Paweł Mikołajczak, Marcin Denkowski, Rafał Stęgierski, Krzysztof Dmitruk,
  Michał Pańczyk, „Wstęp do programowania w Qt”, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2012
 19. Karol Kuczyński, Maciej Siczek, Rafał Stegierski (2011), „Application Of Image Registration Techniques In Dynamic Magnetic Resonanse Imaging Of Breast”, Journal of Medical Informatics and Technologies vol. 17, pp. 275-280
 20. Rafał Stęgierski, Karol Kuczyński, Zdzisław Kkról, Camelia Gross-Neagu, Diana Stęgierska (2011), „Method Of The Craniofacial Archeological Reconstruction By Deformation Of The Model Face”, Journal of Medical Informatics and Technologies vol. 17, pp. 269-274
 21. Karol Kuczyński, Maciej Siczek, Rafał Stegierski (2011) „DCE-MRI Breast Image Registration for Tumour Diagnostics”, Image Processing and Communications Challenges 3, Advances in Intelligent and Soft Computing 184, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1st Edition. edition (Sep 8 2011), pp. 323-332
 22. Rafał Stęgierski, Paweł Mikolajczak, Karol Kuczyński, Zdzisław Król, Camelia Gross-Neagu, Stęgierska Diana (2011), „Method of Craniofacial Forensic Reconstruction by Deformation of the Model Face”, Image Processing and Communications Challenges 3, Advances in Intelligent and Soft Computing 184, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1st Edition. edition (Sep 8 2011), pp. 53-58
 23. Rafał Stęgierski (2011), Programowanie OpenGL, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2011
 24. Karol Kuczyński, Rafał Stęgierski (2011), Routing w sieciach IP, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2011
 25. Rafał Stęgierski, Paweł Mikołajczak, Karol Kuczyński, Waldemar Suszyński, Maciej Siczek (2010), „The Strategy For Telemedicine in Lublin Province”, Journal of Medical Informatics and Technologies vol. 15, pp. 109-114
 26. Karol Kuczyński, Rafał Stęgierski, Maciej Siczek (2010), „Brain Athropy Progress Detection in MR Images”, Journal of Medical Informatics and Technologies vol. 16, pp. 187-192
 27. Kuczyński Karol, Siczek Maciej, Stęgierski Rafał, Suszyński Waldemar, „Automated Detection of Dementia Symptoms in MR Brain Images” (2010),ICAISC 2010, Part I, LNAI 6113, pp. 627–634, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
 28. Stęgierski Rafał, Mikolajczak Paweł, Kuczyński Karol, Suszyński Waldemar, Stęgierska Diana (2009), „Workflow for Creation of the Model Human Head for Forensic Face Reconstruction”, Medical Informatics and Technologies, vol. 13, October 2009: 163-167.
 29. Stęgierski Rafał, Mikolajczak Paweł, Kuczyński Karol, Suszyński Waldemar (2009), „The Evaluation Strategy for Telemedicine in Lublin Province”, The Journal of Information Technology in Healthcare 2009, 7(6): 376-382.
 30. Stęgierski Rafał, Mikolajczak Paweł, Kuczyński Karol, Suszyński Waldemar (2009), „The Evaluation Strategy for Telemedicine in Lublin Province”, 7th International Conference on Information Communication Technologies in Health Proceedings, Samos, 16-18 July 2009: 59-64.
 31. Stegierski Rafal (2008), „Rapid an Precise Placing of the Anatomical Landmarks onto Three-Dimensional Model of Skull for Face Reconstruction”, Polish Journal of Enviromental Studies, 17: 3B: 423-427.
 32. Stęgierski Rafał (2007), „Forensic Craniofacial Reconstruction by Deformation of Model Face”, Polish Journal of Enviromental Studies, 16, 4A: 316-319.
 33. Stęgierski Rafał and Mikołajczak, Paweł (2007), „Tworzenie zdjęć o dużej rozpiętości tonalnej poprzez wielokrotną ekspozycję”, Informatyka stosowana. Planowanie.: 75-81.
 34. Stęgierski Rafał and Mikołajczak, Paweł (2006), „Face reconstruction. selection of vertices according to cylindrical projection. fast deformation method” Medical Informatics & Technologies.
 35. Stęgierski Rafał, Mikołajczak Paweł (2006), „Rekonstrukcja twarzy. Wybór wierzchołków w oparciu o rzutowanie cylindryczne. Szybka metoda deformacji”, Varia Iformatica – Obliczenia i technologie.
 36. Stęgierski Rafał, Mikołajczak Paweł (2005), „Modelowanie włosów i futra z wykorzystaniem algorytmów systemów cząsteczkowych”, XIV Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 1: 209-213.
 37. Stęgierski Rafał, Mikołajczak Paweł (2005), „Symulacja realistycznego wyglądu oka ludzkiego z wykorzystaniem programów fragmentów i wierzchołków w Cg”, Varia Iformatica – Obliczenia i technologie.
 38. Stęgierski Rafał, Mikołajczak Paweł (2004), „Sentymentalizm stosowany. Problemy konwersji pomiędzy standardami SD i HD”, Algorytmy, metody i programy naukowe.
 39. Stęgierski Rafał, Mikołajczak Paweł (2004), „Manchester reconstruction based on deformation of the model face”, Optical Methods, Sensors, Image Processing, and Visualization in Medicine, Proceedings of SPIE, 5505: 139-143.
 40. Stęgierski Rafał, Mikołajczak Paweł (2003), „Rekonstrukcja Manchester wykorzystująca deformację twarzy wzorcowej”, XIII Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2: 856-861.
 41. Stęgierski Rafał, Mikołajczak Paweł (2003), „Generacja twarzy w oparciu o punkty manchester za pomocą deformacji wielościanów”, Obliczenia naukowe – wybrane problemy.
 42. Stęgierski Rafał, Mikołajczak Paweł (2002), „Mesh Smoothing for Tetrahedra Based Volume Visualization”, Journal of Medical Informatics & Technologies, 4.
 43. Stęgierski Rafał, Mikołajczak Paweł (2002), „System PACS korzystający ze standardu DICOM 3.2001”, VI Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne.
 44. Stęgierski Rafał, Kuczyński Karol, Mikołajczak Paweł (2001), „Portable Radiological Data Viewer for CT and MR images”, Journal of Medical Informatics & Technologies, 2.
 45. Stęgierski Rafał, Mikołajczak Paweł (2001), „Analiza obrazów Tomografii Komputerowej”, V Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne.
 46. Chlebiej Michał, Kuczyński Karol, Stęgierski Rafał, Mikołajczak Paweł (2001), „Semi-automatic quantitative histogram analysis of the CT and MR images”, Journal of Medical Informatics & Technologies, 2.
 47. Jezierska Elżbieta, Siczek Maciej, Laszewski Marcin, Mikołajczak Paweł, Stęgierski Rafał (2000), „Lublin PACS – 2D Imaging technology at department of radiology”, Journal of Medical Informatics & Technologies, 5.