Hitchhiker’s Guide to the Polish Photography

culturepl

Portal Culture.pl, prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza, wśród multimedialnych przewodników po polskiej kulturze, obok tych poświęconych filmowi czy muzyce elektronicznej, zaprezentował również jeden skupiający się na historii fotografii. Prezentacja, jak sama nazwa wskazuje, jest adresowana do obcokrajowców i w całości przygotowana w języku Szekspira, ale polecam go równie gorąco obywatelom naszego kraju, bo jest to całkiem zgrabnie podane wprowadzenie w temat.

Całość została podzielona na kilka głównych części i prowadzi nas od czasów pionierów pokroju Konrada Brandla czy Maksymiliana Fajansa. Potem wspomniany jest piktorializm, niestety tylko w odniesieniu do Jana Bułhaka. Szkoda. Kolejno pojawia się Witkacy i Karol Hiller jako reprezentanci międzywojennej awangardy. Potem przechodzimy do dokumentalistów z całkiem sporym fragmentem poświęconym Zofii Chomętowskiej. Jak zapewne się domyślacie całość jest skonstruowana, z grubsza, chronologicznie więc kolejna część odnosić się będzie już do czasów Polski ludowej. Analogicznie jak miało to miejsce w przypadku lat dwudziestych i trzydziestych mamy nową awangardę przedstawionej poprzez krótką prezentację Józefa Robakowskiego, Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Lewczyńskiego oraz dokument z szerszymi informacjami o Chrisie Niedenthalu, Tadeuszu Rolke, Krzysztofie Millerze, ale też Zofii Rydet. Całość zamyka współczesność, a wśród fotografików, którzy zostali zaklasyfikowani do grona twórców działających już w nowej rzeczywistości są Tomek Sikora i Ryszard Horowitz, mimo, że obaj zaczynali jeszcze w poprzednim ustroju, oraz kolektywy Sputnik Photos i Napo Images.

Całkiem szacowne grono. Całość podana w przyjemny, choć momentami dość pobieżny, sposób. Niewątpliwie ma zainteresować i zachęcić do głębszego wejścia w temat. Warto o polskiej fotografii mówić. Podsyłajcie więc znajomym, nie tylko poza Polską.